vieclamcaobang.vn
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Sáng ngày 6/1/2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Lao động-Thương…