vieclamcaobang.vn
Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp Cao Bằng (CIE) có Văn phòng làm việc tại số 052 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tp. Cao Bằng thông báo tuyển dụng như sau:
Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp Cao Bằng (CIE) có văn phòng làm việc tại số 052 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tp. Cao Bằng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh máy móc, thiết bị công ngh…