vieclamcaobang.vn
THÔNG BÁO (V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn để tạo nguồn xuất khẩu lao động)
NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN ĐỂ TẠO NGUỒN XKLĐ xem CHI TIẾT TẠI ĐƯỜNG LINK SAU: Số: 1054. CV đào tạo tiếng Hàn tạo nguồn