vieclamcaobang.vn
Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Công văn số 841/SLĐTBXH-LĐVL ngày 05/7/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc l…