vieclamcaobang.vn
Tình hình thực hiện BHTN tháng 6 năm 2019
Trong tháng 6/2019, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 202 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. TT Nội dung Số lượng …