vieclamcaobang.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG 26 CÓ Địa chỉ: phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng như sau:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng phối hợp với Công ty cổ phần cầu đường 26, Địa chỉ: phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng như sau: 1. Cán…