vieclamcaobang.vn
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019
Nội dung thông báo và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 cho NLĐ đăng ký ngành sản xuất chế tạo và xây dựng xem chi tiết tại đường link sau: Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn nă…