vieclamcaobang.vn
THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV BESTMATE VIỆT NAM ( Vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài)
Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh thông báo tuyển lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Bestmate Việt Nam (vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài) theo văn bản Số 914/SLĐTBXH – LĐVLGDNN …