vieclamcaobang.vn
Thông báo thời gian đăng ký dự thi và tham gia lớp đào tạo tiếng Hàn
Căn cứ danh sách người lao động đăng ký tham gia đào tạo tiếng Hàn, Sở Lao động- TBXH đề nghị Phòng Lao động- TBXH huyện thông báo thời gian đăng ký dự thi và tham gia lớp đào tạo tiến Hàn đến ngư…