vieclamcaobang.vn
Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2019
Thực hiện Công văn số 297/TTLĐNN-TCLĐ ngày 12/4/2019 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2019 theo chương trình EPS, Sở Lao động- Thương …