vieclamcaobang.vn
THÔNG BÁO V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2019
Căn cứ công văn số 396/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 16/4/2019 của Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng. V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương …