vieclamcaobang.vn
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm luôn quan tâm …