vieclamcaobang.vn
Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2017 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện Công văn số 777/SLĐTBXH- VLATLĐ 07/7/2017 của Sở Lao Động -TB&XH tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2017. Sáng ngày 19/7/2017, Sở Lao Đ…