vieclamcaobang.vn
Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm tại huyện Hòa An
Ngày 08/6/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp phòng Lao động Thương Binh & Xã Hội huyện Hòa An và công ty TNHH CN Brother Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc l…