vidunbaby.se
Utomhusleksaker
Såväl barn som vuxna brukar tycka mycket om utomhusleksaker. De är roliga och barnet får motion samtidigt som det leker. En rolig leksak kan också göra att barnet tycker att det är lite roligare att vara ute. Som vuxen måste man dock hålla koll på bebisen så att den inte kommer ut