videospelsklubben.se
VSK Podcast #62 – Spel är bättre med fler pixlar
Idag skulle vi haft gäst, men det har vi inte. Det hindrar oss inte från att prata om vad vi har spelat.