videospelsklubben.se
VSK Podcast #129 – Spelåren 2000-2002
Vi gräver oss 16 till 18 år bakåt i tiden till det fantastiska millenieskiftet. Väl i nutiden snackar vi dåtid och vilka spel som vi tycker var höjdare från dessa år.