videospelsklubben.se
VSK Podcast #124 – Gameopardy #3
Det är näst sista avsnittet och vi spelar Gameopardy!