videospelsklubben.se
VSK Podcast #123 – Tema: Spelåren 1997-1999
I vårt näst sista ordinarie avsnitt pratar vi om de utmärkta spelåren 1997 till 1999.