videospelsklubben.se
VS Bullen #1
Åsa och Ernst har separations problem, hur skall VS Bullen kunna hjälpa dom?