videospelsklubben.se
För Cortana
De flesta ser henne som en maskin, mjukvara, en sidekick, en icke levande entitet. Men Cortana är unik bland AIn. Hon är mer än summan av sin kod. Hon är en digital människa. Vissa pratar om att ho…