videofly.sk
Kultúrne akcie - VideoFly studio
Prezentáciou atmosféry na akcii pritiahnete nových návštevníkov a sponzorom zabezpečíte ich lepšie zviditeľnenie. Bez videa to dnes jednoducho nejde.