victor.com.pl
Kim jest mechatronik? Dwutygodnik "Victor" - kierunek zawód
Mechatronik projektuje i wytwarza nowoczesne urządzenia. Mechatronika to dziedzina interdyscyplinarna (łącząca wiele dziedzin naukowych), połączenie...