viborher.dk
Ny formidlingsinspektør hos ROMU
28-årige Isabella No’omi Fuglø er pr. 1. oktober ansat af ROMU som formidlingsinspektør ved Lejre Museum, Gl. Kongsgård og Tadre Mølle.