viborher.dk
Lejemål på Lindenborg Kro forlænges ikke
Lejre Kommune har lejet Lindenborg kro til midlertidig indkvartering af flygtninge. Lejemålet er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel. Kroen skal være fraflyttet senest den 1. januar 2020.