veterinar-bardejov.sk
Nádory mliečnej žľazy
Problematika nádorov mliečnej žľazy sa vo veterinárnej praxi vyskytuje pomerne často. Ich výskyt má žiaľ stúpajúcu tendenciu. Na prvom mieste v poradí výskytu tumorov u psov sú nádory kože, nádory mliečnej žľazy zaujímajú druhé miesto (Ettinger a Fieldman, 2000). Vyskytujú sa najčastejšie u starších súk a obyčajne súvisia s poruchami pohlavného cyklu, pseudograviditou alebo nadmerným používaním hormonálnych prípravkov