vetenskap-folkbildning.nu
Sven Erik Nordin: Nästa akademiska skandal? - Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF
I Aftonbladet publicerades nyligen en artikel från Kungliga Vetenskapsakademin. Den är undertecknad av nytillträdde preses (ordförande) Dan Larhammar, av hans företrädare Christina Moberg, samt 1:e och 2:e biträdande preses och KVA:s ständige sekreterare. Text: Sven Erik Nordin | Artikeln har tidigare publicerats på bloggen Svara Doktorn Huvudbudskapet tycks vara, att man uppmanar våra politiker att …