vetenskap-folkbildning.nu
Djupanalys av VoF - En kollision mellan världsbilder - Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF
I denna artikelserie i 20 delar analyserar Eva Olsson och Tony Eckardt en kollison mellan den materialistiska-sekulära världsbilden och en mer nyandligt orienterad världsåskådning.