vetenskap-folkbildning.nu
VoFs grundare Sven-Ove Hansson ifrågasätts för plats i förtroenderåd på KTH - Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF
Utdrag från överklagan av dekanusbeslut FR-2011-0025 skickad till KTH och Fakultetsrådet den 2011-07-07 ”En prefekt och professor som ges särskilt förtroende av sin fakultet bör alltid agera enligt akademiska principer, framför allt när han framträder med tjänstetitel och tjänsteadress. I detta ingår att visa respekt för andra oavsett kön, rastillhörighet och trosuppfattning. Som chef bör sådana viktiga …