vetapedia.se
Politiskt korrekt vetenskap
Politiskt korrekt vetenskap (PKV) handlar om att vetenskapen används som retoriskt vapen för att styra folkopinionen i olika sakfrågor.