vetapedia.se
Plötslig sportbarnsdöd och energidrycker - Vetapedia
Plötslig sportbarnsdöd är ett ord som myntades 2005 och betecknar dödsfall bland barn vid sportutövning. Dödsfall kan vara relaterade till energidrycker och ämnet taurin som påverkar hjärtat.