vetapedia.se
Forskning - Vetapedia
Forskning eller vetenskapligt studium är en aktiv, välplanerad och metodisk arbetsprocess som bedrivs av forskare för att erhålla nya kunskaper och öka vetandet. Begreppet forskning kan användas för att beskriva insamlandet av information inom ett speciellt ämne. Målet med forskningsprocessen är att utveckla ny kunskap, som i sin tur kan anta tre olika former: • Utforskande …