vetapedia.se
Den vetenskapliga metoden - definition - Vetapedia
Nedanstående text baseras på Paul Perssons definitioner som de återges på hans webb Vetenskapsteori.se. Den vetenskapliga metoden innebär att ett sätt att rapportera resultat från observationer så att deras tillförlitlighet kan värderas. Metoden definieras främst genom krav för godkännande i vetenskapliga tidskrifter. Sammanhang Observationerna och resultaten ska sättas in i ett sammanhang. Det görs med en genomgång av …