vetapedia.se
Antihumanism - Vetapedia
Antihumanism (eller anti-humanism) har sin bakgrund i ideologisk, politisk, filosofisk föreställning med rötter i Louis Pierre Althusser, Husserl, Heidegger, marxistisk filosofi, ateistisk existentialism och står i kritiskt förhållande till den traditionella humanismen med dess förhållande till moral, värderingar och mänskliga rättigheter. Antihumanismens grundidé ”Bortsett från att det är nödvändigt för människor att engagera sig i …