verkproduksjoner.no
The Answering Machine (2007)
Verk Produksjoner using The Ibsen Prize winner Finn Iunker’s text “The Answering Machine”. Premiered 2007.