verenoflood.nu
Nepnieuws, fakenieuws & nepnieuws - Veren Of Lood
Het aftreden van Halbe Zijlstra vandaag is relatief onbelangrijk, maar een paar zaken die in de marge van dat persoonlijke drama plaatsvonden kunnen voor de wijze van omgang met nepnieuws van groter belang blijken.