verenoflood.nu
Kerkgangers en Zuilenbouwers - Veren Of Lood
Kerkgangers en Zuilenbouwers biedt stof tot nadenken. Over wat Lukkassen schrijft en welke conclusies hij daar aan verbindt.