verenoflood.nu
Gemeenten voeren geen regie over de wijkteams - Veren Of Lood
De zorg die door de gemeenten met wijkteams moest worden overgenomen van Jeugdzorg blijkt nu in weinig competente handen. Zonder effectief gemeentelijk toezicht, zo schrijft Sven Snijer aan de Minister van Rechtsbescherming.