verenoflood.nu
EU-denktank Bruegel - A greener monetary policy approach for the ECB - Veren Of Lood
De aandacht van de EU en denktanks als Bruegel is nu gericht op de klimaathoax, en probeert daar handen en voeten aan te geven.