verenoflood.nu
Nederland, en een kwaadaardig humanisme - Veren Of Lood
Nederland is in 2017 een veel aardiger land dan het was in 1957. Toen was ons land nog verdeeld in een katholiek, een protestants en een humanistisch deel, die ieder min of meer op zich en langs elkaar heen leefden. Ongeveer zoals nu de moslims zich in aparte wijken afzonderen en een apart leven leiden.