verenoflood.nu
De Vlaamse regering heeft geen coherente visie op bovenlokale samenwerking - Veren Of Lood
De Vlaamse regering keurt de splitsing van De Lijn in 15 vervoersregio's goed. Dit zal opgaan in meer controversiële beslissingen.