verenoflood.nu
Bloedzuiverheid en soldateneer - over godsdienstvrijheid en Wildersproces2 - Veren Of Lood
In het debat over wat wel en niet van de islam te zeggen kreeg Geert Wilders het verwijt zich te beroepen op bloedzuiverheid en soldateneer.