verenoflood.nu
Interview - Belangenverstrengeling rechters en advocatuur - Veren Of Lood
Rechters zijn wettelijk verplicht om hun nevenfuncties in een register openbaar te maken. Rechters lappen de wet structureel aan hun laars.