veprox.se
”Inte antingen eller, utan både och” gällande agil eller traditionell produktutveckling
Det första seminariet i agil produktutveckling gav en översikt över vad ett agilt arbetssätt innebär och hur ett agilt arbetssätt skiljer sig från det som ofta benämns som det traditionella. Vi bjöds också på en genomgång av vad uppskalad Scrum är – specifikt Scaled Agile Framework (SAFeTM) - och hur detta är implementerat på en utvecklingsavdelning