veprox.se
Examensarbete – Self Service technology for technical consultants
Automatiserad självbetjäning har under de senaste decennierna varit ett växande område för företag att ge service åt sina kunder. Self service technology är en teknik där kunder har möjligheten att utnyttja självbetjäning utan någon inblandning av personal. Vanligt förekommande variationer av självbetjäning är banktjänster och internetbokningar. (Meuter et al (2000) och Dabholkar (1996)) Under den senaste