velikirecnik.com
Potomci
Šta su to potomci? Srodnici po prvoj, drugoj ili trećoj liniji nazivaju se potomci. Svima je poznato da potomak označava osobu koja je po krvnom srodstvu najbliža, najsrodnija. Ipak i čukunsestra je potomak, što govori da se računaju i niz generacija posle prve linije. Srodnici po pravoj