velikirecnik.com
Polisaharidi
Šta su polisaharidi? Celuloza, skrob i glikogen spadaju u najrasprostranjenije polisaharide. Polisaharidi spadaju u grupu ugljenih hidrata i sastavljani su od velikog broja molekula monosaharida, a vode se kao najrasprostranjnenija jedinjenja u prirodi. Ova organska jedinjenja mogu da sad