velikirecnik.com
Konverzacija
Šta znači reč konverzacija? Veština interpersonalnog komuniciranja naziva se konverzacija. Na razne načine svako je upoznat manje ili više sa pojmom konverzacije. Kod običnog razgovora, zabavljanja pa i učenja potrebna nam je dobra konverzacija. Na primer, učenje stranih jezika ima posebn