velikirecnik.com
Kolegijum
Šta znači reč kolegijum? Društvo osoba koje su međusobno vezane istim zvanjem naziva se kolegijum. Najčešće se za pojam kolegijum vezuje kolektiv u nekoj instituciji, organizaciji ili na poslu. Uopšteno se kolegijum može definisati kao društvo ili skup osoba koje su međusobno povezane ist