velikirecnik.com
Sinovac
Šta znači sinovac? Bratov sin drugom bratu naziva se sinovac. Brojni su termini koji se koriste za opisivanje rodbinskih odnosa, zbog čega često dolazi do njihovog mešanja ili pak pogrešne upotrebe. Pojam sinovac spada u jednu od reči koja se relativno često upotrebljava u pogrešnom značenju.